Utbildning i franchising

- Starta och driv en framgångsrik franchisekedja!

Franchising är idag en av de mest framgångsrika metoderna för expansion av en verksamhet, detta tack vare franchisingens många fördelar; snabb expansion, kapital från franchisetagarna, ökad motivation i organisationen och effektiv marknadsbearbetning.

Men franchising är också ett pussel med många bitar som måste läggas rätt om man skall lyckas bygga upp och driva en framgångsrik verksamhet och undvika dyra misstag.

Utbildningen passar för: företag som vill starta en franchisekedja, nya medarbetare i befintliga franchisekedjor, advokater, revisorer och andra som vill lära sig mer om franchising.
Välkommen till en praktisk utbildning om franchising!

PROGRAM:

Franchising – är det rätt väg för ditt företag?
 • Vad är franchising
 • Alternativa möjligheter
 • För-och nackdelar
 • Vad kostar det att komma igång
 • Realistisk tidplan

Franchisemodellen – nödvändiga förberedelser
 • Affärskonceptet – grunden i varje kedja
 • Skydda varumärke, metoder och recept
 • Rekryteringsmaterial
 • Lagstadgat informationsmaterial
 • Handbokens innehåll och användning
 • Pilotverksamhet – testa alltid först
Avgifter och finansiering
 • Ekonomisk analys och planering
 • Inträdesavgift
 • Serviceavgift och marknadsföringsavgift
 • Varupåslag och provisioner
 • Finansiering av franchisetagarnas verksamhet
Franchiseavtalet
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Avtalstid, förlängning, avslutning etc.
 • Hantering av konflikter
Uppbyggnad och drift av franchisekedjan
 • Rekrytering och etablering
 • Utbildning och starthjälp
 • Kommunikation och information
 • Kvalitetsarbetet
Exempel från verkligheten
 • Franchising inom detaljhandeln
 • Franchising i servicesektorn
 • Franchising inom restaurang och Fast Food
 • Konvertera till franchising
Dela kursinformation:

Datum: 2017-06-01
Tid: 10:00 - 16:30
Plats: Franchise Group
Karlavägen 12 
Stockholm
Pris:

2 900kr. exkl. moms.
Betalning mot faktura i förskott.
Priset inkluderar kaffe och lunch.Vill du ha mer detaljerad eller boka per telefon, ta direkt kontakt med Franchise Academy:
Stockholm tel. +46 8 464 75 00
Göteborg tel. +46 31 83 69 45
eller info@franchiseacademy.se.